Infosecurity.nl 2015: DevOps kan nog verder verbeterd worden

'DevOps is een cross-disciplinaire community die zich toeleggen op het bouwen, evolueren en bedienen van snel veranderende, flexibele systemen op een schaal.' Dat is volgens Anko Tijman van Ordina de definitie van DevOps. Maar wat heb je als onderneming nu eigenlijk aan DevOps?

'We kijken nu veel naar modellen en sessies, maar we moeten veel meer naar resultaten, gemak en engagement toe', vindt Anko op Infosecurity.nl. 'We moeten als organisatie effectiever worden.' Volgens Anko doen we dit met DevOps, een combinatie tussen development en operations die samen een systeem maken, bijvoorbeeld een applicatie. Maar dit gaat nog niet altijd optimaal, zo vertelt Anko. 'We zien nu dat er van development veel verandering gevraagd wordt en dat er tegelijkertijd van operations veel stabiliteit gevraagd wordt. Dat gaat fout.' Volgens Anko moeten we daarom kijken naar drie onderwerpen waarmee we DevOps beter kunnen laten werken en we een positieve impact krijgen op de onderneming.

Automatisering

'We moeten het automatiseren automatiseren', vertelt Anko. Een beetje cryptisch, maar na verdere uitleg lijkt het logisch. 'Herhalende taken kunnen we gemakkelijk automatiseren. Denk aan deployments, testing, monitoring en operations.' Zo kun je bijvoorbeeld a/b-tests automatiseren. 'Door deze punten te automatiseren, kun je als bedrijf sneller werken', en dat is een positieve impact. 'Je kunt bijvoorbeeld nieuwe tools uitbrengen, maar je krijgt ook kortere feedback loops. Daarnaast kun je de technische set-up verbeteren en continu verbeteringen faciliteren.'

Samenwerken

'DevOps kunnen veel verschillende rollen aannemen, waardoor je gemakkelijk met teams kunt samenwerken.' Logisch, want één team kan immers gebruikmaken van de kennis van een ander team. Die vele rollen zijn bijvoorbeeld analisten, developers, testers en sys admins. 'Je stelt als team een doel op en leert als een team. Maar je krijgt ook kostbare feedback loops.' De impact hiervan op je bedrijf? 'Je krijgt zo één team, met cross functional feedback loops en je krijgt joint KPI's. Daarnaast ontstaat er een verandering in de cultuur, maar waarschijnlijk wel een positieve.'

Leren van productie

'Dit is volgens mij de grootste slag die we nog moeten maken', stelt Anko. Volgens hem wordt er nog te weinig in loops gedacht, terwijl dat wel de toekomst is. Zo'n loop bestaat uit: services, gebruikers, demand en delivery. Deze loop kan eeuwig door blijven gaan, waardoor het product nooit af is. Het kan immers alleen maar beter worden, vooral dankzij de feedback die je van je team en je gebruikers krijgt. De impact hiervan is flink, vertelt Anko. 'Zowel de monitoring als de responsiveness gaan flink vooruit. Maar je gaat ook werken vanuit de verzoeken vanuit de business. Daarnaast blijft je team leren en kun je je beter gaan afvragen wat je doelen zijn.'

Nog veel te doen

DevOps kunnen dus een flinke impact hebben op je organisatie, maar er valt nog veel te verbeteren. Zo kan scrum volgens Anko nog beter geïmplementeerd worden, 'je moet in ieder geval een product owner hebben'. Daarnaast moet de mindset veranderen, zodat je het maximale uit DevOps kunt halen.

Meer over DevOps lees je in dit achtergrondartikel.

Infosecurity.nl 2015: DevOps kan nog verder verbeterd worden
Anko Tijman van Ordina vertelt alles over DevOps.