'Inschrijving eu-domeinen een fiasco'

Volgens Bob Parsons, de oprichter van de grote Amerikaanse webhostingprovider GoDaddy is de procedure rond de aanvraag van een .eu-internetdomein een fiasco. Schimmige internetbedrijfjes zouden het aanvraagsysteem op grote schaal hebben gemanipuleerd.

En dat terwijl het internetorgaan van de EU, EurID in Brussel, er alles aan was gelegen om zo 'eerlijk' mogelijk de nieuwe eu-domeinen aan Europese bedrijven en later ook particulieren te kunnen uitreiken.
De 'goldrush' op de eu-namen is verdeeld in verschillende 'sunrises' (fasen). Vanaf december 2005 konden bedrijven en overheden met een merkrecht al een eu-domein claimen, in de fase daarna ook andere rechthebbenden. De laatste fase begon afgelopen vrijdag 7 april om 11.00 uur, de open inschrijving. Iedere ingezetene van de EU kon willekeurige namen claimen. Het credo 'die het eerst komt, die het eerst maalt', zou gelden.

Schimmige bedrijfjes
Volgens Bob Parsons is bij deze aanvragen de uitkomst flink gemanipuleerd. De inschrijving op een eu-domein gaat niet direct via EurID, maar via geaccrediteerde internetproviders. In de laatste week voor 7 april kwamen er ineens honderden 'registrars' bij. Parsons zegt dat de controle op deze bedrijven achterwege is gebleven. Deze schimmige bedrijfjes zouden - waarschijnlijk in een samenwerkingsverband - duizenden malen dezelfde namen hebben geclaimd. En dat niet voor 'eerlijke aanvragers', maar voor zichzelf.
In een latere instantie zouden zij deze populaire namen voor tienduizenden euro's (of dollars) aan de man kunnen brengen. De opbrengt zou makkelijk opwegen tegen de kosten die deze spookbedrijven moeten maken.

Onderzoek
Bob Parsons stelt voor dat alle discutabele aanvragen (van discutabele aanvragers) worden 'bevroren' zodat de zaak grondig kan worden onderzocht. Op deze suggestie aan EurID heeft Parson nog geen reactie ontvangen.

Bron: www.bobparsons.com