Insight: ‘Verandering zit in ons DNA’

De Amerikaanse IT-reseller Insight heeft een spannend jaar voor de boeg. Een volledige rebranding, voor EMEA onder leiding van de vorig jaar aangetreden Wolfgang Ebermann, moet het bedrijf een impuls geven waarmee het de komende jaren verder kan. Al bij zijn aantreden in 2014 was het doel van Wolfgang duidelijk: Insight klaar maken voor de transitie naar de cloud en nog beter inspelen op de klantvraag. ‘Iedereen ziet IT als een must-have, maar is het ook een mission critical asset?’

Wanneer je als ondernemer op zoek bent naar een totaaloplossing voor de IT binnen jouw bedrijf, dan kun je alle onderdelen los inkopen. Dat levert een hoop verschillende leveranciers, problemen met incompatibele hardware en andere kopzorgen op. Insight levert een volledige oplossing voor al je IT, waarmee je veel zorgen uit handen worden genomen. Denk daarbij niet alleen aan hardware als desktops, laptops, printers en monitoren, maar ook zakelijke diensten als licentiebeheer, financieringen en trainingen. Voor EMEA President Wolfgang Ebermann waren de kracht en bedrijfscultuur waarin constante evolutie centraal staat belangrijke redenen om zich aan het bedrijf te verbinden. ‘Die cultuur is de drijfveer voor het succes van het bedrijf’, vertelt hij geanimeerd.

Cultuur van transformatie

Wolfgang is speciaal naar Nederland gekomen om de training van het personeel over de aankomende veranderingen binnen het bedrijf bij te wonen. Zeker niet de eerste grote verandering die Insight doormaakt. ‘We zijn begonnen als leverancier van componenten, waarna we al snel de overstap naar hardware maakten. Van daaruit zijn we ook in de softwaremarkt gestapt. Het bedrijf heeft een cultuur van transformatie om met de klantvraag mee te groeien. Dat was wat mij zo enthousiast maakte toen ik de kans kreeg om me aan te sluiten bij Insight.’

De eerste twaalf maanden van zijn aanstelling was Wolfgang dan ook vooral bezig met de vraag: Waar gaan we naartoe? ‘Met het team ging ik op zoek naar de sterke punten van ons bedrijf, waar zit onze echte kracht? Van daaruit kunnen we kijken hoe we hier nog sterker in worden en nog meer waarde aan ons aanbod kunnen toevoegen.’ Hij leidde dit onderzoek terug tot een enkele probleemstelling: ‘Als je praat met de beslissers en ceo's hoor je heel duidelijk: “IT is een must-have.” Maar is het ook essentieel voor het slagen van jouw bedrijf? Of is het vooral een kostenpost?’ Uit onderzoek onder klanten bleek dat negentig procent het IT-budget wordt gespendeerd aan draaiend houden van de bestaande IT-infrastructuur, niet aan het investeren in nieuwe producten of een veranderende inzet van IT. 'Dat is een probleem van de IT-industrie.'

Anders kijken naar IT

Dat is precies waar Wolfgang vanaf wil: ‘Als we IT niet als enabler gaan gebruiken, als handvat om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten, dan wordt de inzet van IT ook niet strategisch.’ Juist door IT slim in te zetten, kan je bedrijf verder groeien, meent hij. ‘We hebben nu de mogelijkheid om op een ander niveau met de beslissers te praten. We spreken nu ook de cto en cfo aan, wat we willen doen door onze oplossingen op drie fronten toe te lichten. Allereerst is er de kostenfactor: hoe kunnen we de kosten van het draaien van IT lager krijgen. Zoals gezegd gaat hier een groot deel van het budget aan op, dus hoe kunnen we dit drukken? Daar kan de cloud een grote rol in spelen. Op die manier blijft er meer ruimte om de investeringen die in IT worden gedaan, beter toe te passen. Dan heb ik het niet over een simpele ‘rip & replace’-strategie, waar we alles vervangen, maar een oplossing die past binnen jouw bedrijf.’

‘Er is bij bedrijven nog te weinig kennis van de voordelen die een volledige oplossing kan bieden’, vertelt Wolfgang, ‘vooral wanneer je snel groeit en steeds meer medewerkers krijgt. Het is ook lastig omdat de ondernemer zich het liefst laat voorlichten door de IT-manager. Die wordt echter steeds meer werk uit handen genomen, zo veel zelfs, dat hij zo langzamerhand vreest voor zijn baan. Hij wil graag zijn universum beschermen. Daarom willen wij een brug slaan tussen die twee werelden, die van de IT-manager en de cfo. Die transformatie binnen bedrijven is al bezig, het is voor ons vooral zaak om geen losse oplossingen te bieden, maar een totaalpakket, waar beide kanten mee uit de voeten kunnen.’

Echt bijdragen aan vooruitgang

Als laatste front noemt Wolfgang de moderne werkplek. ‘Hier zitten de meeste bedrijfskosten in: de workforce. Hoe maak je die productiever? Je ziet dat er steeds meer jongeren op de werkvloer verschijnen. Die worden overspoeld met e-mails, maar dat past helemaal niet bij hun wijze van werken. Zij willen direct samenwerken met anderen in hun project, het liefst via hun eigen devices, die ze meenemen vanuit huis.’ Dat levert veel beheervraagstukken op, die Insight in zijn volledigheid op wil pakken, van advies welke devices toe te laten tot de implementatie en het managen hiervan. ‘Dat begint met het standaardiseren van het proces, uiteraard het leveren van de hardware, maar ook het uitbreiden hiervan. Daar ligt op dit moment de focus en de cloud maakt dit mogelijk. Daar hoort wel een nieuwe merkidentiteit bij.’

Insight wil naar eigen zeggen betekenisvolle verbindingen aangaan om bedrijven slimmer te maken. ‘Die verbindingen zijn het kernwoord, we moeten goed luisteren naar de pijnpunten die in de markt bestaan. We zijn overtuigd dat het belangrijk is om je bedrijf slimmer in te richten en hebben daar niet het probleem bij dat we onze oude business moeten beschermen. We kijken echt vooruit.’ Dat is geen proces dat in enkele weken is voltooid, wat ook de reden is dat Wolfgang naar Nederland is gekomen om zelf de trainingen van het personeel over de omslag te overzien. ‘Je moet hongerig zijn om te evolueren en grote veranderingen duren nu eenmaal lang. Aan de ene kant wil je als groot bedrijf voorspelbaar zijn, zodat je klanten weten waar ze aan toe zijn, maar aan de andere kant versnelt de groei van de cloud enorm. Dit is het perfecte moment om deze versnelling aan te drijven.

Even voorstellen
[block] [par] [bold]Wolfgang Ebermann[/bold] is EMEA President van [url link="http://nl.insight.com/"]Insight[/url]. [/par] [/block]
Insight: ‘Verandering zit in ons DNA’
EMEA President Wolfgang Ebermann over de nieuwe weg die zijn bedrijf inslaat.