Internetbankieren Rabobank meest gewaardeerd

De Postbank, de Rabobank en ABN Amro hebben de meeste klanten die elektronisch bankieren. De overige banken volgen op grote afstand. De Postbank scoort echter het laagst op het gebied van klanttevredenheid. De Rabobank het hoogst.

Dit blijkt uit nieuwe gegevens van de Ernst & Young ICT Barometer. Volgens schattingen zijn er ongeveer 4,4 miljoen internetbankierende klanten. Van de ondervraagden die (nog) geen gebruik maken van elektronisch bankieren wordt als belangrijkste reden genoemd dat zij niet durven vanwege de veiligheid of dat ze gewoonweg geen interesse hebben.
De gebruikers van internetbankieren zijn over het algemeen tevreden. Uit het onderzoek blijkt dat klanten van de Postbank gemiddeld genomen minder tevreden zijn dan klanten van de Rabobank en de ABN Amro. Vergeleken met ruim twee jaar geleden is de tevredenheid met de Postbank wel verbeterd. Voor de Rabobank en ABN Amro geldt echter dat de dienstverlening die wordt aangeboden bij elektronisch bankieren iets is verslechterd.

De belangrijkste kritiek op de drie belangrijkste internetbanken zijn de service/helpdesk en de kosten. Volgens Jacob Verschuur, directeur Ernst & Young ICT Leadership is het jammer dat de technische toepassing van elektronisch bankieren het in de tevredenheidscore aflegt tegen de dienstverlening die er achter zit. Wellicht geeft het zgn. Tan codering/toegangssysteem van de Postbank meer reden tot de roep naar hulp dan de codering/toegangsystemen van de Rabo en ABN Amro -banken.