Jort Kelder ondervraagd over tv-campagne

Op 21 september wordt de praktijkdag internetadministratie gehouden. Op deze dag zullen Jort Kelder en Asperion uitleg komen geven over hun opvallende tv-campagne voor internetboekhouden.

Dorre boekhouders in grijze plakpakken, die leven van het uurtje factuurtje; Quote-hoofdredacteur Jort Kelder moet er niets van hebben. Vandaar dat Kelder in deeze televisiespot zijn naam heeft verbonden aan de nieuwe manier van boekhouden: online, dag en nacht bereikbaar via internet. Bovendien vangt hij naar eigen zeggen een fors bedrag voor zijn inspanning.

"Maar zakenvriendjes er is nu iets nieuws: online boekhouden" is een uitspraak die Kelder doet in de TV commercial. Maar de kwalificatie 'nieuw' is bepaald niet juist. Al vele jaren kunnen ondernemers online boekhouden, via verschillende aanbieders.

En er valt volgens GBNED, een van de organisatoren van de internetboekhoud-dag, wel wat op te merken aan de internetdienst van Asperion: "Wij komen tot een aantal kritische kanttekeningen." Deze staan in een van www.gbned.nl te downloaden rapport. GBNED hoopt dat betrokkenen op de praktijkdag zich willen verweren tegen de kritiek.

Het programma van de praktijkdag:
13.00 Ontvangst met koffie en bezoek aan de informatiemarkt.
13.30 - Opening; algemene inleiding door de dagvoorzitter
13.40 - Ervaringen van accountantskantoren
14.40 - Pauze
15.00 - De aanval van Asperion op boekhouders
15.30 - Ervaringen van gebruikers van internetboekhoudpakketten
16.15 - Pauze
16.30 - Ontwikkelingen en de rol van het ASP Forum.
17.00 - Einde bijeenkomsten

Locatie: Utrecht, kosten: 55,--, inschrijving: www.gbned.nl