Kasboek.nl lekt miljoenen banktransacties

Op boekhoudsite Kasboek.nl zijn voor een korte tijd miljoenen banktransacties, waaronder salarissen, overboekingen, inclusief namen en adressen, publiekelijk toegankelijk geweest via een 'open folder'. Dat ontdekte technologiesite Tweakers.net.

De transacties stonden in bijna 9000 onversleutelde csv-bestanden. De bankmutaties hadden een gezamenlijke waarde van bijna 200 miljoen euro.

Het is niet duidelijk hoe vaak de bestanden daadwerkelijk zijn benaderd. Kasboek.nl neemt het lek 'uiterst serieus'. Een nadere uitleg kan de dienst niet geven. Momenteel is de site niet bereikbaar.