LinkedIn visualiseert zakelijke netwerken

Wil je snel en overzichtelijk zien wie verbonden is met wie binnen je LinkedIn-netwerk? Met LinkedIn InMaps, een visuele weergave van je zakelijke netwerk, kun je zien hoe contacten zich tot elkaar verhouden.

InMaps deelt je contacten in verschillende groepen in, die door middel van kleuren van elkaar gescheiden zijn. De personen in een bepaalde groep hebben allemaal iets met elkaar gemeen, zoals dezelfde werkgever of beroepsgroep.

In het visuele overzicht geven lijnen tussen je contacten weer wie elkaar kennen. Volgens LinkedIn kun je met InMaps daardoor gemakkelijk zien wie je voor wat kunt benaderen en wat de gaten in je netwerk zijn. De dienst is alleen toegankelijk voor gebruikers met minimaal vijftig contacten die hun profiel voor minstens 75 procent hebben ingevuld.