Marktplaats-clustering en videozoeken op Zoeken.nl

Zoeken.nl biedt vandaag de mogelijkheid 'geclusterd' te zoeken naar advertenties op Marktplaats.nl. Ook kun je met de Nederlandse zoekmachine het web afstruinen naar videobestanden.

Vanaf de homepage kunnen gebruikers direct een zoekopdracht geven naar advertenties op Markplaats.nl. De clustertechnologie van Zoeken.nl analyseert en organiseert de gevonden zoekresultaten en geeft deze weer in een overzichtelijke menustructuur (clusters). Hierdoor kun je een gewenste advertentie sneller vinden. Ook onderaan de resultaten van'normale' zoekopdrachten op het webworden relevante advertenties van Marktplaats getoond.

Met de videozoekdienst kan de gebruiker zoeken naar websites met videobestanden in AVI, MPEG, Quicktime, Windows Media, Real of Flash formaat. De meta-zoektechnologie van Zoeken.nl doorzoekt hiervoor meerdere bronnen zoals Yahoo Video, Singingfish en Truveo. De clustertechnologie wordt ook hier toegepast.