Meer frequentieruimte voor mobiel internet

Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven wil frequentieruimte die voorheen voor analoge tv werd gebruikt, beschikbaar maken voor mobiel internet. Ze wil hiermee inspelen op het toenemende gebruik van mobiel breedband.

Door de omschakeling van analoge naar digitale tv-uitzendingen in 2006 is volgens het ministerie ruimte in de ether ontstaan. Dit 'digitaal dividend' komt vanaf 2012 beschikbaar, omdat omringende landen dan ook de omschakeling van analoog naar digitaal hebben afgerond.

Van der Hoeven wil dat de 800 mhz-frequentieruimte beschikbaar komt voor mobiel internet. Ze hoopt hiermee te voorkomen dat de groei van de mobiele markt wordt beperkt door een gebrek aan frequentieruimte.

Volgens de minister leidt het gebruik van de 800 mhz-frequentie niet of nauwelijks tot storing op ontvangstapparatuur voor televisie. Uit onderzoek van Agentschap Telecom zou blijken dat dit ver beneden de één procent ligt.