Meeste Europeanen regelmatig online

178 miljoen mensen in tien Europese landen gebruiken wekelijks internet. Ruim de helft van hen (55 procent) is elke dag minimaal n keer online. De groeiende populariteit van internet heeft ook invloed op de online advertentiebestedingen: die stijgen fors.
Het zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten van Mediascope 2008, het onderzoek dat de European Interactive Advertising Association (EIAA) deed naar het gebruik van interactieve media in tien Europese landen.
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat steeds meer Europeanen internet niet alleen gebruiken voor hun plezier, maar om hun dagelijkse activiteiten te structureren. 75 procent van de Europeanen gebruikt internet voornamelijk s avonds en 51 procent in het weekend. Dat is een stijging van dertien procent ten opzichte van 2007. Vrijheid en flexibiliteit spelen daarbij een grote rol: bijna de helft van de Europeanen (49 procent) internet draadloos.

Bijna driekwart (74 procent) van de Europese internetgebruikers geeft aan dat ze via internet contact onderhouden met vrienden en bekenden. 54 procent heeft n of meer vakanties online geboekt of een vakantie geregeld, en bijna de helft van de respondenten geeft aan dat hij/zij beter in staat is zijn/haar financin bij te houden door middel van internetbankieren. Daarnaast biedt internet hen meer keuze van producten en diensten dan een winkel, en toegang tot een gigantische informatiebron.


1) Dit is een gemiddelde van: boeken/regelen vakantie, betere product- en dienstenkeuze, beheer van financin, toegang tot zorginformatie en zich voorbereiden op lifestyleveranderingen.

Gouden internetgeneratie
Uit voorgaande onderzoeken bleek dat de populariteit van internet fluctueerde onder 16-24 jarigen en de oudere internetgeneratie. Mediascope 2008 wijst uit dat een bredere groep Europeanen op vaste tijdstippen voor verschillende doeleinden op het internet actief is. Tegenwoordig is het de eerste internetgeneratie van 25-30 jarigen die de groei van het world wide web voornamelijk stimuleert. De tijd die deze groep online doorbrengt, is gestegen: van dertien uur in 2007 tot 13,9 uur nu. Van deze groep valt 36 procent te bestempelen als zware gebruiker van internet. Zij zitten meer dan zestien uur per week op internet. Bovendien is bijna tweederde (63 procent) van deze groep dagelijks online te vinden. Ze zijn eveneens lifestyle-internetgebruikers: bijna de helft (49 procent) communiceert regelmatig via sociale netwerken en ruim een kwart heeft een persoonlijk profiel op sociale-netwerksites. Dit is een stijging van 24 procent ten opzichte van 2007. Daarbij beheren ze hun financin (53 procent), boeken en regelen ze vakanties (56 procent) en bezoeken ze kledingwinkels (41 procent) vaker online dan de gemiddelde internetgebruiker.
Mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar bevinden zich in de bloei van hun leven. Ze zijn gelukkiger, zelfverzekerder en financieel zekerder dan mensen in andere leeftijdsgroepen. Zij nemen steeds meer deel aan het online leven. Dat biedt adverteerders een unieke kans om deze lucratieve doelgroep aan te boren. Iets wat die voorheen vaak nalieten.