Microsoft dicht gevaarlijk lek Internet Explorer

Microsoft heeft, zoals eerder aangekondigd, een patch uitgebracht voor het kritieke lek in Internet Explorer 6.

De 'pleister' is verkrijgbaar via de automatische updatefunctie of Security Bulletin MS055-054. Via hetgevaarlijke lek, dat enige tijd geleden geconstateerd werd, kan een hacker toegang tot het systeem verkrijgen.

Het bedrijf uit Redmondheeft tevens een lek gedicht in de Windows Kernel waardoor een aanvaller op Windows 2000 systemen zijn rechten kon verhogen als hij al was ingelogd. Dit lek, dat als "important" bestempeld wordt, kan via Security Bulletin MS05-055gedicht worden.