Microsoft stopt met support voor Windows 98/ME

Vanaf 11 juli zal Microsoft geen security-updates meer ontwikkelen en vrijgeven voor Windows 98, Windows 98 Second Edition en Windows Millenium Edition.

Ook zal het vanaf die datum niet langer mogelijk zijn tegen betaling ondersteuning te ontvangen op de genoemde OS'en.

Oorspronkelijk had Microsoft zich voorgenomen de uitgebreide ondersteuning al op 16 januari 2004 stop te zetten. Om gebruikers meer tijd te geven te upgraden naar een nieuwere versie van Windows, is destijds besloten de extended support te verlengen.

Windows 98, 98SE en Me is nog genstalleerd op naar schatting 70 miljoen computers. Het grootste deel, rond de 50 miljoen, maakt gebruik van een Windows 98-versie en de overigen, rond de 20 miljoen, hebben nog Windows Me in gebruik.

Naar verwachting zal tegen het einde van het jaar het marktaandeel van de binnenkort uitgerangeerde Windows-releases 6 procent bedragen, tegen 13 procent aan het einde van 2005.

Hier vindt u de officile berichtgeving van Microsoft.