Minder baten in IT-branche, personeelstekort loopt op

Stuurde ict-branchevereniging ICT~Office een half jaar geleden nog een opvallend persbericht dat de economische tegenwind 'geen vat' op de branche heeft en dat de IT-ers een zonnig 2009 tegemoet kunnen zien, inmiddels is de roze bril afgezet: het gaat nu toch wat minder.

ICT~Office voorspelt nu dat de ict-markt in 2009 daalt met 0,8 procent. De enige stijger is het softwaresegment dat naar verwachting met 1,2 procent groeit. Binnen de ict-branche zijn er grote verschillen tussen individuele bedrijven en markten. De ict-branche presteerde in 2008 met een groei van 2,7 procent beter dan de economie als geheel. Dat de branche relatief minder onder economische malaise te lijden heeft, is ook de verwachting voor dit jaar. Er blijft een tekort aan ict-professionals dat de komende jaren kan oplopen tot 6.000 mensen. Deze gegevens staan in de ICT~Marktmonitor 2009, die ICT~Office uitbrengt in samenwerking met Heliview Research.

Krimp
De groei van de it-sector, traditioneel de motor van de ict-branche, slaat in 2009 om in een krimp van 1 procent. Binnen de sector dalen de bestedingen aan IT-Hardware het hardst (-2,8 procent). Consumenten en bedrijven stellen de aanschaf hiervan veelal uit door economische onzekerheid.

Software groeit
Het Softwaresegment blijft groeien in 2009 (+1,2 procent). Veel organisaties vinden investeren in software noodzakelijk om hun kritische bedrijfsprocessen te stroomlijnen, efficinter te werken en om meer toegevoegde waarde te realiseren door innovaties. Ook willen leveranciers hun klanten van dienst zijn door softwarepakketten gecombineerd aan te bieden. Door een teruglopend aantal ict-projecten, neemt de vraag naar professionele dienstverlening echter af (-1,4 procent) waardoor het Servicessegment krimpt met 0,8 procent. Daarbinnen nemen de onderhoudsdiensten in 2009 nog wel iets toe (+0,6 procent). Contracten op dit vlak hebben veelal een lange looptijd en door het uitstel van de aanschaf van hardware, neemt de vraag naar onderhoud toe van bestaande ict-systemen.

Daling inkomsten telecom
De sector Telecom & Internet heeft ook in 2009 te maken met sterke concurrentie en een prijsregulering voor mobiel bellen en sms-en binnen Europa door de Europese Commissie. Het gebruik van mobiele spraak- en datadiensten stijgt nog altijd sterk, maar dit is onvoldoende om de daling te compenseren op vaste telecom- en internetdiensten. In onderstaande tabel staan de belangrijkste cijfers samengevat voor 2008 en 2009.

Tabel 1: ict-bestedingen in Nederland 2008 en 2009

Bron: ICT~Marktmonitor 2009. Door de bijzondere economische omstandigheden moet de prognose voor 2009 worden beschouwd als de best mogelijke inschatting.

Tekort arbeidsmarkt
Er blijft in 2009 en in de komende jaren een tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals. In onderstaande tabel staat het verwachte tekort voor de komende jaren.

Tabel 2: Verwacht tekort aan ict-professionals

De huidige economische situatie zorgt voor een tijdelijke ontspanning op de ict-arbeidsmarkt. de instroom naar ict-opleidingen blijft afnemen. tegelijkertijd blijven zowel ict-bedrijven als ict-gebruikersorganisaties op zoek naar talent en ict-professionals met de juiste ervaring en competenties.

Bron: http://www.ictoffice.nl/