Minister: onderzoek naar tapgedrag

Er komt een onderzoek naar het tapgedrag van Justitie in Nederland en hoe dit zich verhoudt tot de situatie in andere West-Europese landen. Dat schrijft minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer.

Eerder werd bekend dat Justitie ieder jaar meer dan 25.000 telefoontaps plaatst en dat het aantal internettaps de afgelopen jaren sterk is toegenomen. In 2006 waren dit er 69, in 2009 335, een stijging van 385 procent.

SP en GroenLinks uitten daarna hun zorgen over de hoge aantallen tapbevelen in Nederland in vergelijking met andere westerse landen en de explosieve toename van het aantal internettaps. Daarnaast willen de partijen weten wat de resultaten zijn van de afluisterpraktijken.

Onderzoek

In een reactie kondigt de minister nu het onderzoek aan. “Het onderzoek en de gedetailleerde onderzoeksvragen zijn gebaseerd op een tweeledige probleemstelling die enerzijds toeziet op het gebruik van de tap in Nederland en anderzijds toeziet op een vergelijk met het gebruik van de tap in andere West-Europese landen”, zo schrijft Hirsch Ballin.

De studie wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. De minister verwacht dat de resultaten van het onderzoek in het najaar van 2011 beschikbaar zijn.