Nederlanders geven weinig om virtueel contact

Hoewel het aantal mogelijkheden om virtueel te communiceren continu toeneemt, prefereren Nederlanders nog steeds face-to-face contact. Dit blijkt uit onderzoek van GfK.

Geen virtueel contact voor Nederlanders

Het onderzoek onder 27.000 consumenten ouder dan 15 jaar en afkomstig uit 22 landen waaronder Nederland, werd uitgevoerd in de zomer van 2015. Hieruit blijkt dat slechts 11 procent van de Nederlanders virtueel contact, bijvoorbeeld via diensten als Skype, net zo goed vindt als face-to-face contact. Bijna 23 procent prefereert face-to-face contact.

Jongeren vaker virtueel

Uit het onderzoek blijkt verder dat naarmate mensen ouder worden, zij vaker face-to-face contact belangrijker vinden. Van de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder vindt nog maar 6 procent virtueel contact net zo goed als face-to-face contact en wil 30 procent liever face-to-face contact.

Nederland wijkt hiermee af van het wereldwijde gemiddelde. Gemiddeld geeft 23 procent wereldwijd aan virtueel contact net zo goed te vinden als face-to-face contact en heeft 15 procent een voorkeur voor face-to-face contact.