Nederlandse IT-professionals massaal op banenjacht

Het jaarlijkse Job Market Report van Dice, specialist in werving en selectie van IT-personeel, staat weer online. De online carrière site heeft zijn Nederlandse tech community ondervraagd en een uitgebreid rapport samengesteld met inzichten in lonen en verwachtingen binnen de IT-banenmarkt voor 2016.

Wat direct in het oog  springt is de enorme mobiliteit van IT-personeel: het merendeel verwacht binnen een jaar een nieuwe functie te bekleden. Het onderzoek laat zien dat de behoeften en verwachtingen van werknemers en werkgevers nog niet altijd goed op elkaar aansluiten. Er liggen grote kansen voor zowel werknemers als werkgevers, maar werkgevers die de nieuwe situatie negeren kunnen behoorlijk in de problemen komen: zij lopen het risico op een groot verloop van tech personeel, dat bovendien steeds lastiger te vervangen zal zijn. Tech is hot!

De banenmarkt voor technisch personeel is flink in beweging en lijkt te profiteren van het herstel van de economie. Maar liefst 58% van de werknemers in vaste dienst en 84% van de freelancers verwacht binnen een jaar een nieuwe baan te hebben . “Uit deze percentages blijkt dat we een nog grotere schaarste aan gekwalificeerd technisch personeel tegemoet kunnen zien dan nu al het geval is,” zegt Jamie Bowler, marketing director bij Dice Europe. “Dit betekent dat bedrijven er goed aan doen hun aanbod waar mogelijk af te stemmen op de vraag van het technisch personeel. De IT-professional is aan zet. Werkgevers, niet gevreesd: het rapport biedt ook inzicht in wat organisaties kunnen doen om tech personeel te behouden dan wel aan te trekken.”

Hoe verleid je een tech professional?

52% van de freelancers en 49% van de vaste werknemers wijst als belangrijkste factor bij het kiezen van een nieuwe baan of opdrachtgever het takenpakket aan. De tech professional zoekt uitdaging in zijn of haar werk en dat speelt zelfs een grotere rol dan het salaris, dat voor 16% van de freelancers en voor 14% van de werknemers de doorslaggevende factor zou zijn om een nieuwe baan aan te nemen2. Wanneer de professionals echter wordt gevraagd wat de belangrijkste reden is om bij een organisatie te blijven, dan blijkt het team en de collega's waarmee men werkt de belangrijkste overweging voor 33% van de freelancers en 35% van de werknemers . Het salaris speelt ook hier een kleine rol: slechts 10% van de werknemers en 16% van de freelancers zou hierdoor de keuze laten bepalen3.

Meer dan de helft tech professionals verwacht loondaling

Hoewel salaris niet de belangrijkste factor is om van baan te veranderen voor de meeste IT-professionals, lijken veel organisaties zich toch niet helemaal bewust van de verwachte stijging in personeelsverloop, aangezien de lonen geen gelijke tred houden met de ontwikkelingen op de banenmarkt. Waar vorig jaar bijvoorbeeld nog slechts 6% van de freelancers een salarisverlaging te verduren kreeg , was dat dit jaar maar liefst 30%. Ook als we kijken naar de verwachte verandering in loon voor het komende jaar, zien we geen afspiegeling van de 'war on IT talent': van de ondervraagde werknemers en freelancers verwacht meer dan de helft (respectievelijk 55% en 56%) een gelijkblijvend salaris in het komende jaar.

Wat wil de tech professional?

In het Dice Job Market Report zijn de vijftien meest populaire IT-vaardigheden van 2015 in kaart gebracht op basis van de zoekvraag op Dice en Open Web. Tech professionals zochten het vaakst naar 'Project Manager', op de voet gevolgd door 'Java' en 'Testing'. Werkgevers zochten het meest naar 'Java' en daarna naar 'C' en 'SAP'. “Java wordt momenteel erg veel gevraagd, omdat het verreweg de meest populaire taal is,” stelt Bowler. “Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de taal wordt gebruikt bij het ontwikkelen van applicaties voor Android. Het lijkt er in ieder geval op dat er voor zowel werkgevers als werknemers kansen liggen op het gebied van Java.”