Nieuw Nederland op de navigatiekaart

De plannen en projecten uit de Nieuwe Kaart van Nederland zijn over te zetten op verschillende navigatiesystemen. Weggebruikers blijven zo op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen.

Projectleider Jan Kadijk van het Nirov: De aantasting van de snelwegpanoramas is voor velen een hot issue. Met deze functionaliteit kan iedereen ter plekke bekijken waar het ruimtelijk gezien naartoe gaat met Nederland. We vinden het een uitdaging om zo elke Nederlander te kunnen attenderen op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De TomTom is tenslotte Nederlands meest verspreide geo-kijkdoos. Uitgebreide planinformatie en het volledige kaartbeeld van de Nieuwe Kaart is vrij beschikbaar op www.nieuwekaart.nl.

De Nieuwe Kaart van Nederland toont een educated guess van het kaartbeeld van Nederland in 2020, op basis van een continue verzameling van planmateriaal dat bij verschillende instanties op de tekentafels ligt. Varirend van plannen voor nieuwbouwwijken, nieuwe bedrijventerreinen en natuurgebieden tot infrastructuur en zelfs plannen voor waterberging en windmolenparken.

De Nieuwe Kaart van Nederland is een initiatief van het Nirov en het Ministerie VROM. Het Nirov is de vakvereniging voor professionals in ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio en wonen.