Nieuw sociaal zakelijk netwerk op internet

Op webadres Worgg.nl is een nieuw sociaal zakelijk netwerk gelanceerd, bedoeld als gemakkelijk netwerkmiddel voor zakelijke contacten. Worgg zoekt daarmee de concurrentie met het wereldwijde ons-kent-ons-netwerk Linkedin.com.

Nederlanders gebruiken Hyves.nl volop voor het leggen en onderhouden van privcontacten. Je klikt door van vrienden naar vrienden (van vrienden). Het Amerikaanse Linked In werkt vergelijkbaar, maar kent een veel strakkere vormgeving en strengere regels voor toegang tot gegevens. Steeds meer Nederlanders onderhouden daarom hun zakelijke relatienetwerken via het sterk internationaal georinteerde, geheel Engelstalige, Linked In.

Geheel Nederlands
Toch is er ruimte voor een typisch Nederlands zakelijk sociaal netwerk. Met zowel de interface als de gegevens zelf in het Nederlands en met toegankelijker functionaliteiten (Linked In zit vrij archasch in elkaar).

De oprichters van Worgg beloven een gebruiksvriendelijke ervaring: "Het is een sociale omgeving, maar alleen bedoeld voor zakelijke contacten. Gebruikers kunnen zich aanmelden onder een eigen naam of bedrijfsnaam. Vooral de eenvoudige bediening van de site moet ervoor zorgen dat de drempel laag blijft, het moet de puur zakelijke versie van Hyves gaan worden".

Extra functionaliteiten
De website kent de nodige extra functionaliteiten: "Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een persoonlijk profiel aanmaken, en daarin contactpersonen zoeken en toevoegen, een weblog bijhouden, bestanden delen, en terugkoppeling krijgen op concepten en projecten. Het doel van de site is het vereenvoudigen van online netwerken, doordat andere zakelijke gebruikers met dezelfde werkzaamheden en interesses makkelijk te vinden zijn."

Worgg richt zich in eerste instantie alleen op Nederland, waarin zakelijke gebruikers uit alle branches en functiegroepen welkom zijn.

Info: http://www.worgg.nl/