'Nog maar vijf procent van ipv4-adressen over'

Nog maar vijf procent van de totale voorraad ipv4-adressen is over om te worden toegewezen, zo waarschuwt de Number Resource Organisation (NRO). De organisatie adviseert daarom een tijdige overstap naar ipv6.

De NRO is een samenwerkingsverband van de vijf Regional Internet Registries, die wereldwijd toezien op de toewijzing en registratie van ip-adressen. Volgens de NRO was de teller van beschikbare ipv4-adressen in januari net beneden de tien procent gezakt en daarvan is nu nog maar de helft over.

De organisatie zegt dat de wereldwijde adoptie van ipv6 in de lift zit en dat de overgebleven ipv4-adressen niet massaal worden gehamsterd. Niettemin is het volgens de NRO zeer belangrijk dat alle betrokkenen nu actie nemen en ipv6 toe gaan passen.

Wanneer ipv6 niet tijdig wordt geadopteerd, vreest de NRO dat er in de nabije toekomst een explosieve vraag zal zijn naar het nieuwe protocol. Dit zou de kosten van internet opdrijven en de veiligheid en stabiliteit van het globale netwerk bedreigen.