'OM moet websites kunnen verwijderen'

Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin wil dat het Openbaar Ministerie iemand kan dwingen tot het verwijderen van een website of gegevens op internet. De minister wil hiermee computercriminaliteit beter kunnen aanpakken.

Hirsch Ballin heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel is een aanvulling op de 'notice and take down'-gedragscode, waarmee internetproviders zelf strafbare gegevens kunnen verwijderen. Het OM kan hiertoe opdracht geven, maar dit is momenteel alleen mogelijk met tussenkomst van een rechter.

“Met het wetsvoorstel zou het OM een grenzeloze bevoegdheid krijgen om het internet te censureren”, aldus de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. De beweging wijst erop dat 'strafbare gegevens' een ruim begrip is, waar ook auteursrechtinbreuk en belediging onder vallen.

Tot 10 september kunnen burgers reageren op het wetsvoorstel. Hierna zullen de Eerste en Tweede Kamer zich over de voorgestelde wetswijziging buigen.