Ondernemers: liefst inspirerende werkplek

Driekwart van alle Nederlandse ondernemers vindt een inspirerend werkplek belangrijk maar het mag niet teveel kosten. Dit is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek Werkplek 2006 door onderzoeksbureau Motivaction

Slechts 5% van de ondernemers is ook bereid veel geld uit te geven aan inrichting en locatie van zijn kantoor. Hoewel driekwart van alle ondernemers een inspirerende werkplek belangrijk vindt kwalificeert slechts 50% zijn eigen werkplek ook daadwerkelijk als inspirerend.

Bovendien vindt bijna eenderde van alle ondernemers zijn eigen werkplek te klein en is men verder ontevreden over de uitstraling, de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden. Uitzicht, kleurgebruik en een rustige groene omgeving worden gezien als zeer bepalend voor een inspirerende werkplek.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 714 ondernemers in opdracht van ondernemersblad Sprout en SNS Bank.