Ondernemingsklimaat Nederland redelijk tot goed

Het ondernemingsklimaat in Nederland scoort gemiddeld tot goed als het wordt vergeleken met dat van negentien andere industrielanden die behoren tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aan de hand van zeventig zogeheten indicatoren zijn de economische prestaties en het bijbehorende ondernemingsklimaat van de twintig landen in kaart gebracht. Nederland doet het goed bij randvoorwaarden, zoals het functioneren van de overheid en de infrastructuur. Minder goed scoort ons land als het gaat om het aanjagen van economische groei. Dan blijken innovatie en ondernemerschap de grootste knelpunten te zijn.

De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur is in Nederland goed. Ook verrichten naar verhouding veel Nederlanders betaalde arbeid. Het aantal gewerkte uren per werkzame persoon is naar verhouding echter laag.