Ook Tele2 gaat malafide sms-diensten aanpakken

Tele2 wil aanbieders van malafide sms-diensten aanpakken wanneer deze ongeoorloofd geld proberen te innen van klanten. In navolging van Vodafone gaat ook Tele2 consumenten geld teruggeven bij vermoeding van misleiding.

Tele2 wil vervolgens de kosten verhalen bij de aanbieder zelf. Het is dan aan hem of haar om te bewijzen dat er terecht een rekening naar de klant is gestuurd. “We zijn dus coulant naar onze klanten en keihard naar partijen die willens en wetens de boel proberen op te lichten”, aldus de provider.

Volgens Tele2 is een eerder ingestelde sms-gedragscode niet afdoende gebleken in de aanpak van malafide sms-diensten. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft inmiddels nieuwe wetgeving omtrent sms-diensten aangekondigd, die in april volgend jaar van kracht moet worden. De maatregelen van Vodafone en Tele2 lopen volgens hem hierop vooruit.