OpenSuSE-project in de lift

Het gaat goed met OpenSUSE.org. Novell's gratis Linux-distributie is inmiddels 750.000 maal genstalleerd en de website van het platform heeft de 13 miljoen 'pageviews' overschreden.

Novell start binnenkort met een nieuw 'raamwerk' voorhet project.De toegang tot de bronbestanden en de 'librarys'wordt vereenvoudigd en gestroomlijnd. Ontwikkelaars en gebruikerskunnen binnen die structuur makkelijker samenwerken aan het open source besturingssysteem.Het schrijven van software voor het platform en het uitbrengen van allerlei patches moet op die manier bovendien eenvoudiger en efficinterworden.