'Opsporingsdiensten negeren privacyregels'

Opsporingsdiensten in Nederland negeren de privacyregels bij het opvragen van klantgegevens uit de centrale telecomdatabank. Dat zegt de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF).

BoF komt tot deze conclusie na analyse van onderzoeksrapporten van het ministerie van Justitie over het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Telecombedrijven zijn verplicht omĀ  hun klantgegevens beschikbaar te stellen aan het CIOT.

Opsporingsdiensten mogen van deze gegevens gebruik maken om verdachten op te sporen, maar doen dit niet volgens de geldende privacyregels. Volgens BoF heeft het ministerie dit in interne rapporten over 2007, 2008 en 2009 aangekaart.

Geen bevoegdheid

Uit de onderzoeksrapporten zou volgens BoF blijken dat opsporingsambtenaren het CIOT zonder bevoegdheid raadplegen, dat de rechtmatigheid van de bevragingen niet wordt gecontroleerd en dat het gehele proces onvoldoende wordt gedocumenteerd.

Verder zou de kennis van de wet- en regelgeving van de ambtenaren onder de maat zijn en worden persoonsgebonden toegangscodes onderling uitgewisseld, wat strikt verboden is.

BoF roept Kamerleden op om minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin om opheldering te vragen.