OPTA mag bedrijfsnamen overtreders publiceren

OPTA mag op internet de namen van bedrijven publiceren die een boete hebben gekregen, ook als tegen dat besluit nog een juridische procedure loopt. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Beboete bedrijven zijn bang dat met de openbaarmaking hun bedrijfsnamen schade lijden en potentiƫle klanten worden afgeschrikt. Eerder dit jaar stelde de rechtbank in Amsterdam de bedrijven nog in het gelijk. OPTA ging hiertegen in beroep en heeft nu dus gelijk gekregen van de Raad van State.

Het belang van het openbaar maken van het boetebesluit weegt volgens de Raad zwaarder dan het belang van bedrijven om geen onevenredig nadeel te lijden als gevolg van de publicatie. Er zou pas sprake zijn van een onevenredige benadeling van de bedrijven als de rechter hen in het gelijk stelt en de bedrijfsnamen dus onterecht op de website van OPTA zijn gepubliceerd.

Volgens OPTA dienen deze publicaties een publiek belang; het zou de betrokken bedrijven ervan weerhouden om weer in de fout te gaan, potentiƫle overtreders afschrikken en de consumentenbelangen beschermen.

Bedrijven krijgen hierbij wel de mogelijkheid om, in afwachting van een definitieve uitspraak, de rechter te vragen de openbaarmaking van het boetebesluit te verbieden. Dit zal dan per rechtszaak moeten worden bekeken. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.