Organisaties hebben moeite innovatie bij te benen

Met de groeiende snelheid waarmee digitale innovatie plaatsvindt, ondervinden organisaties steeds meer moeite deze innovatie bij te houden. Dit blijkt uit de CIO Survey van Harvey Nash, uitgevoerd in samenwerking met KPMG.

Het onderzoek is opgesteld uit data van 3691 respondenten in leidende posities uit meer dan dertig landen. Uit de survey blijkt dat organisaties grote moeite hebben innovatie op technologisch gebied bij te houden. 66 procent van de ondervraagden noemt 'disruptive technology', technologie die bestaande bedrijfsmodellen op zijn kop zet, als oorzaak om sneller dan ooit nieuwe services en producten op de markt te brengen en het eigen bedrijfsmodel te herzien.

Bekwaam

Van alle grote veranderingen op digitaal gebied zien bedrijven de groei in big data als de belangrijkste. Bekwaamheid in de analyse van big data wordt in het onderzoek genoemd als belangrijkste punt waarop organisaties competitief kunnen blijven in de markt. Vijftig procent van de ondervraagden geeft ook aan gebruik te maken van outsourcing wanneer een organisatie niet over medewerkers beschikt die de nodige bekwaamheden heeft. 

Cdo

Naast de cio, chief information officer, groeit ook het belang van de chief digital officer, de cdo. Zij zijn bekwaam in het uitzetten van een digitale strategie passend bij een organisatie. In de survey komt naar voren dat zeventien procent van de cio's onder de respondenten nauw samenwerken met een cdo. Dit was een jaar geleden nog zeven procent.

Ga voor meer informatie over de CIO Survey naar de website van Harvey Nash.