Pen voor elektronische krabbels in PowerPoint

Er wordt heel wat afvergaderd en dat gaat niet altijd effectief. Zo blijft van het hele besprokene bij de deelnemers maar een deel hangen. Als de vergadernotities nu direct in de presentatie n de handouts kunnen worden verwerkt, zou het al wat beter gaan.

De Oxford Papershow is een nieuwe oplossing om de getekende en geschreven notities van de gespreksleider direct in een elektronische presentatie met bijvoorbeeld PowerPoint te verwerken. Het is een via Bluetooth (draadloos) verbonden computerpen, die met behulp van een rasterpatroon op vellen papier tekeningen en handschrift digitaliseert.

In een persbericht noemt de leverancier enkele voordelen:
- Betrek de deelnemers actief bij de vergadering door hun opmerkingen en ideen gestructureerd vast te leggen.
- Maak gebruik van moderne visualisatietechnieken. Die zijn vooral effectief bij abstracte onderwerpen.
- Leg concrete doelen en afspraken direct vast, zodat de deelnemers aan een bespreking weten wat er van hen verwacht wordt.
- Stuur alle deelnemers nog dezelfde dag een verslag van de bespreking.

Feedback
In plaats van te bladeren van bladzijde naar bladzijde kan een gebruiker met Oxford Papershow eigen krabbels en tekeningen toevoegen tijdens de presentatie of meeting. Daarnaast kunnen ook feedback en opmerkingen van toehoorders rechtstreeks in de presentatie ingevoegd worden. Zo ontstaan - volgens de leverancier - levendige discussies met gedocumenteerde resultaten. Die interactie daagt alle aanwezigen uit om meer mee te denken en mee te werken.

Een goede meeting wordt afgesloten met het concretiseren van de actiepunten. De Oxford Papershow biedt de mogelijkheid deze punten op een blanco slide onder elkaar te zetten. Na de meeting is het van belang dat iedereen zo snel mogelijk het actieplan ontvangt. Daartoe kan de aangepaste presentatie meteen per e-mail naar alle betrokkenen gestuurd worden.

Werking
De digitale pen is voorzien van een camera die alle bewegingen herkent aan de hand van het voorgedrukte raster op het meegeleverde (en na te bestellen) papier. Via de speciale besturingssymbolen zijn verschillende illustratiemogelijkheden, zoals grafieken, lijndiktes of kleuren, eenvoudig te kiezen.
De Oxford Papershow werkt op elke pc of notebook met usb-poort zonder dat software hoeft te worden genstalleerd. De applicatie start namelijk rechtstreeks vanaf een usb-stick, die tegelijk ook als Bluetooth-zender dient.

Prijs en beschikbaarheid
Oxford Papershow is verkrijgbaar in de vakhandel en via de op www.my-oxford.de genoemde webwinkels. Het startpakket kost 149,- en bevat de digitale pen, de USB-stick en het gerasterde papier. Engelstalige productinformatie vind je hier: www.papershow.com/en/papershow_kit.asp

Een vergelijkbaar product is van Digitaal Schrijven (.nl):
http://www.digitaalschrijven.nl/default.aspx?pageID=1