PerfectBackup: Maximale garantie, minimale downtime (advertorial)

Iedere ondernemer die op een of andere manier te maken heeft met IT, kent de noodzaak van een backup. Of je nu enkel de computer gebruikt voor facturatie of diverse CRM-applicaties hebt draaien, belangrijke bedrijfsdata bevindt zich overal op de IT-infrastructuur. Om ervoor te zorgen dat deze data veilig gesteld wordt maak je als organisatie natuurlijk backups.

DIT IS ECHTER MAAR DE HELFT VAN HET VERHAAL. WANT STEL JEZELF EENS DE VOLGENDE VRAGEN:

  • Wat als er binnen je organisatie daadwerkelijk een calamiteit plaatsvindt waardoor bedrijfskritische data verloren gaat?
  • Volstaat de dagelijkse backup van je data dan?
  • Hoe pak je het herstel aan als er iets gebeurt?
  • Hoe lang kan je organisatie draaien zonder de cruciale bedrijfsdata?

EN OM DIT SOMBERE PLAATJE COMPLEET TE MAKEN: Wat als je ook je backup verliest? Je kunt als ondernemer niet ieder moment van de dag besteden aan het veiligstellen van je data. PerfectBackup levert daarom met Backup & Disaster Recovery een oplossing om je complete systeem te beschermen. Hiervoor gaan we uit van de grootste oorzaken van dataverlies, waaronder het falen van hardware, corrupte data, virussen, menselijk falen en brand, storm en natuurschade.

Mocht er iets met je data gebeuren, dan is de allereerste prioriteit ervoor te zorgen dat de IT-infrastructuur en je data zo snel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld worden. De Backup & Disaster Recovery-oplossing is tot vijf keer sneller in het herstellen van data dan traditionele backup-methodes zoals tape. Backups kunnen zowel hersteld worden naar de oor spronkelijke hardware als naar alternatieve of virtuele hardware. Dankzij live restore is het herstellen van bijvoorbeeld een Exchange database van enkele honderden Gigabytes binnen enkele seconden geklaard. Maar ook een single mail item zet je eenvoudig terug.

In geval van een calamiteit waardoor de IT infrastructuur niet meer beschikbaar is, biedt PerfectBackup de mogelijkheid om haar infrastructuur als uitwijk locatie te gebruiken. Voor de hardware levering heeft PerfectBackup je infrastructuur al weer draaiend. Hierdoor wordt maximale businesscontinuïteit ge- waarborgd.

De oplossing bestaat uit een combinatie van soft- en hardware. Hiermee kan, als dit gewenst is, om de vijf minuten een backup worden gemaakt. De backup staat op een on-site en op een off-site server dus je data staat gegarandeerd veilig. In combinatie met deduplicatie (geen dubbele backups dus zowel besparing van ruimte als minimale netwerkbelasting) en datareplicatie (voor geografische spreiding van je data) is de businesscontinuiteit gewaarborgd.

Voor het op maat maken van de Backup & Disaster Recovery- oplossing hebben we een traject opgesteld zodat deze past binnen elke organisatie. Het werkt zo: allereerst maken we potenti├źle risico's op data- verlies in de organisatie inzichtelijk met een risicoanalyse. De resultaten van de risicoanalyse gebruiken we om een Disaster Recovery Plan op te stellen. Hierin staat wat er moet gebeuren om downtime te minimaliseren wanneer een calamiteit zich voordoet. Daarna volgt een besluitfase waarin we afspraken concretiseren en een strategie uiteenzetten om je bedrijfsdata te beschermen. Vervolgens implementeren we het systeem waarbij personeel opgeleid wordt om de Backup & Disaster Recovery oplossing te gebruiken. Ook testen we alle systemen en brengen hier rapport over uit. Na oplevering van het systeem kunnen we desgewenst ook monitoring en onderhoud van het systeem verzorgen.

De prijs voor het systeem bestaat uit een vast maandbedrag, dus je hoeft geen onverwachte kosten te verwachten. Wij zorgen voor de veiligheid van je data, en jij kunt ondernemen zonder bang te zijn om belangrijke data te verliezen. Wil je meer informatie om te weten wat PerfectBackup voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een gratis vooranalyse.