Persoonlijke internet pagina voor contact overheid

Alle burgers krijgen een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) voor contacten met de overheid.

Met de Persoonlijke Internet Pagina vallen virtueel de schotten tussen de verschillende overheidsdiensten grotendeels weg voor de burger, zo is de bedoeling.

De PIP is de poort van elke burger in zijn contacten met de overheid. Op de PIP heeft een gebruiker inzage in informatie en diensten die voor hem/haar relevant zijn. In de PIP kan een gebruiker persoonlijke informatie opslaan, beheren en hergebruik in transacties met de overheid.