Providers volgens ACTA niet meer aansprakelijk

Een uitgelekte conceptversie van het Anti-Counterfeiting Trade Agreement blijkt een belangrijke verandering te bevatten voor de bestrijding van internetpiraterij. Hiermee zijn providers niet meer aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk door hun afnemers.

Volgens een eerdere versie van het handelsverdrag zouden providers juist actief moeten worden ingezet bij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en waren ze hiervoor uiteindelijk aansprakelijk.

De organisatie Knowledge Ecology International zou nu een nieuwe conceptversie van ACTA in handen hebben waaruit dit omstreden voorstel is geschrapt.

Het ACTA-verdrag moet de internationale handel in namaakgoederen bestrijden en internetpiraterij tegengaan. De onderhandelingen, waarbij onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan om de tafel zitten, vinden grotendeels plaats achter gesloten deuren.

Zorgen

Verschillende organisaties, waaronder de Consumentenbond en Bits of Freedom in Nederland, maken zich zorgen over dit gebrek aan transparantie.

Daarnaast zijn ze bang dat met ACTA de persoonlijke vrijheid van internetgebruikers in het gedrang komt en het verdrag zou zich daarom moeten beperken tot de bestrijding van de handel in namaakgoederen.

In september vindt in Japan de elfde onderhandelingsronde voor het verdrag plaats, waarin de definitieve versie van ACTA moet worden goedgekeurd.