Regeerakkoord: meldplicht voor datalekken

Bedrijven en andere instellingen krijgen een meldplicht voor datalekken. Dat zijn de VVD, het CDA en de PVV overeengekomen in het nieuwe regeerakkoord.

Hierbij moeten verlies, diefstal en misbruik van persoonsgegevens worden gemeld aan de nationale toezichthouder. Doen bedrijven dit niet, dan riskeren ze een boete.

In het regeerakkoord staat verder dat de drie partijen willen dat het toezicht op grootschalige informatiseringsprojecten structureel wordt aangescherpt. Dit geldt ook voor het oplossen van automatiseringsproblemen. Tevens willen VVD, CDA en PVV dat er een integrale aanpak komt van cybercrime.

Het is nog niet zeker of de meldplicht voor datalekken daadwerkelijk realiteit wordt. Een concreet uitgewerkt wetsvoorstel hiervoor moet eerst nog langs de Tweede en Eerste Kamer.