'RSI ook veroorzaakt door sociale factoren'

Niet alleen herhalende bewegingen en een verkeerde werkhouding kunnen RSI-klachten veroorzaken. Ook psychosociale factoren spelen een rol. Dat blijkt uit onderzoek van Swenneke van den Heuvel van TNO.

Werknemers die niet lekker in hun vel zitten, een hoge werkdruk ondervinden of moeite hebben met de omgang met collega's, hebben een verhoogde kans op RSI-klachten.

Eerder ging men er vanuit dat RSI niet direct veroorzaakt werd door psychische en sociale problemen. Fysieke belasting op het werk, al dan niet veroorzaakt door stress, zou de oorzaak zijn. Voorbeelden zijn een verkeerde werkhouding en het verrichten van repeterende bewegingen.

Swenneke van Heuvel promoveert komende woensdag aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.