SECWATCH beveiligingsadvies

SECWATCH adviseert je organisatie over de beveiliging van je bedrijfsgegevens. Daarnaast kunnen ze je systemen doorlichten op potentile zwakke plekken. Het geeft bovendien een veiligheidskeurmerk af; SECWATCHED SECURE.

Het SECWATCHED-concept bestaat uit drie pijlers: een onderzoek naar de kwetsbaarheid van informatiebeveiliging, het waarborgen van een permanente informatiebeveiliging en het voldoen aan de heersende regelgeving voor informatiebeveiliging.

Concreet beginnen de partners van SECWATCH met een intakegesprek en houden vervolgens een Quickscan van de bedrijfsomgeving. Dat resulteert in een analyse van de risico’s en concrete oplossingen.

Hierbij wordt tevens gewerkt met abonnementen, omdat een security-audit periodiek plaats hoort te vinden.

Prijs: op aanvraag

Info: www.secwatch.nl