Servervirtualisatie in de praktijk: Boekel de Nerée

Is servervirtualisatie nog relevant nu we de publieke cloud hebben? Voor veel bedrijven heeft een eigen virtualisatieplatform nog altijd voldoende en belangrijke voordelen boven een publieke cloud. Voor hen is het virtualiseren van de eigen IT ook geen tussenstation maar een bewuste keuze en in elk geval nu, de beste voor hun bedrijfsvoering.

‘We zijn als organisatie nu veel flexibeler'

Bij full-service advocaten en notariskantoor Boekel De Nerée werken ruim driehonderd medewerkers. De helft van hen is jurist en behartigt de zaken en belangen van cliënten uit bedrijfsleven, overheid en semioverheid. Het gaat daarbij vooral om zaken rondom arbeidsrecht, vastgoed en ondernemingsrecht.

In de afgelopen zes jaar heeft Boekel De Nerée 95 procent van de servers gevirtualiseerd, waaronder ook kritische en veeleisende systemen zoals de SAP-omgeving, SharePoint, documentmanagement en mobiele apparatuur. ‘Momenteel is alleen de mailomgeving nog niet gevirtualiseerd, maar die wordt dat bij de komende migratie naar een nieuwe release alsnog’, aldus Frank Keessen, manager Operations & Knowledge bij Boekel De Nerée.

Als belangrijkste voordelen noemt hij de kleinere footprint door het gebruik van minder servers. ‘We wilden onze hardware consolideren, resources efficiënter inzetten en de grip op de infrastructuur verbeteren. Het was lange tijd gebruikelijk om bijna per applicatie een server in te richten en te beheren. Daardoor gebruikten we onze capaciteit niet optimaal en was ook het beheer onnodig complex. Virtualisatie heeft een einde aan die situatie gemaakt. Het beheer is nu eenvoudiger terwijl de flexibiliteit is vergroot.’

De overgang heeft vooral het belang van goed bandbreedtemanagement vergroot. ‘Vooral de bandbreedte van de server naar het SAN is belangrijk. Ga je aan de slag met servervirtualisatie, dan moet je ervoor zorgen dat er niet teveel servers op een platform draaien. De bandbreedte moet wel toereikend zijn’, aldus Keessen. De drive om te virtualiseren zit echter overduidelijk niet alleen in de infrastructuur. Virtualisatie past ook duidelijk bij de eisen die klanten aan Boekel De Nerée stellen.

24x7

‘Gezien de grote, vaak internationale belangen van onze klanten, moeten relevante systemen, maar bijvoorbeeld ook informatie tijdens een project, 24x7 beschikbaar zijn. Dit stelt zeer hoge eisen aan de beschikbaarheid, stabiliteit en beveiliging van onze ict- infrastructuur en datacenters’, aldus Keessen.

VMware

Vooral deze wensen op het gebied van high-availability en hardware-onafhankelijkheid waren reden om te kiezen voor een oplossing op basis van VMware. ‘We hebben toen gekozen voor een heel nieuw platform. Het bestaat uit Cisco, NetApp en VMware en een beveiligingsschil van Trend Micro. Deze combinatie is ideaal omdat het alle componenten integreert’, aldus Keessen. ‘Voor ons is de private cloud geen tussenstap naar de public cloud. Dit is voor ons het juiste model, gezien onze bedrijfsaard en vooral het feit dat we met gevoelige gegevens werken.’

Website van Boekel de Nerée
Voor advocaten- en notariskantoor Boekel de Nerée zijn beschikbaarheid, stabiliteit en beveiliging van groot belang.

Private cloud
[block] [par] De gedachte dat bedrijven pas maximaal rendement halen uit hun IT-inspanning wanneer zij hun diensten onderbrengen in een public cloud, is door velen omarmd. Toch is het aantal bedrijven dat ook daadwerkelijk de eigen servers ingewisseld heeft voor de dienstverlening van een cloudleverancier, nog zeer beperkt. En hoewel analisten verwachten dat uiteindelijk iedereen in de publieke cloud eindigt, besluiten talloze bedrijven op voor hen valide argumenten het anders te doen. Voor hen is de private cloud gewoon de volgende generatie IT-infrastructuur die op dit moment perfect past bij hun bedrijfsvoering en visie op IT. In deze serie laten we drie bedrijven aan het woord die dankzij servervirtualisatie hun IT hebben gestroomlijnd. [/par] [/block]