Snellere acceptatie van ‘consumerization of IT' binnen opkomende markten

De relatie tussen werk en technologie speelt een steeds centralere rol en is steeds vaker de drijfveer achter de 'consumerization'-trend binnen IT, zo betoogt gastexpert Jordi Baggen van Dell.

Het onderzoeksprogramma Evolving Workforce dat Dell samen met Intel uitvoert omvat een reeks van drie onderzoeken als reactie op deze trend. Op basis van 8.360 interviews met werknemers in alle delen van de wereld biedt het tweede rapport Report #2: The Workforce Perspective een overzicht van houdingen van werknemers ten opzichte van nieuwe werkstijlen, nieuwe methoden om productiviteit te meten, door werknemers aangejaagde innovatie en de potentiële kloof tussen werkgevers en werknemers, en de werknemers die wel en niet technisch onderlegd zijn.

Opkomende vs. ontwikkelde markten

In opkomende markten, zoals Brazilië, China en Mexico is er een meer open houding ten opzichte van trends op de werkvloeren dan in de meer ontwikkelde landen zoals het Verenigd Koningrijk, Frankrijk, en de Verenigde Staten. De houding van opkomende markten kenmerkt zich door optimisme en flexibiliteit. Hierdoor staan werknemers dan ook veel positiever tegenover de mogelijkheden die de moderne technologie en internet bieden voor Het Nieuwe Werken dan hun collega’s in ontwikkelde landen. Ook wordt binnen opkomende markten technologie minder beschouwd als concurrentieverhogend, terwijl technologie in gevestigde markten essentieel is voor het onderscheidend vermogen tussen bedrijven.

Technologische keuzevrijheid

Wereldwijd bevinden steeds meer werknemers in het bedrijfsleven zich in een positie waar zij invloed uit kunnen oefenen op de technologische keuzes. Dit percentage ligt beduidend lager bij werknemers in de publieke sector (45 procent in het bedrijfsleven en 32 procent in de publieke sector). Een groot deel van de werknemers (60 procent) geeft tevens aan dat zij meer plezier uit hun werk zouden halen als de gebruikte technologie door hen zelf wordt uitgekozen. Daarnaast wordt interoperabiliteit steeds meer de norm; bijna twee derde van alle werknemers is in staat om gegevens uit te wisselen tussen hun computers en apparaten.

Probleemoplossend vermogen van technologie

Dat technologie een positieve bijdrage levert aan het oplossen van problemen wordt door bijna alle werknemers erkend. Er bestaan echter wel grote verschillen in deze houding binnen de verticale markten. Waar bijna 90 procent van de professionals binnen de media en techniek overtuigd zijn van de het probleemoplossend vermogen, ligt dit met bijna 70 procent binnen sectoren van de noodhulpverlening en leger een stuk lager.

Flexwerken versus telewerken

Veel werknemers hechten wel veel waarde aan de mogelijkheid om op flexibele tijden te werken (het tijdonafhankelijk werken). Volgens ruim 60 procent zorgt dit voor productiviteitsverbetering. Telewerken (het plaatsonafhankelijk werken) is daarentegen een stuk minder populair, slechts 45 procent ziet hier een duidelijk voordeel in. Dit verschil komt waarschijnlijk omdat voor veel werknemers persoonlijk contact van groot belang blijf. Wereldwijd is een derde van de werknemers dan ook van mening dat telewerken 'afbreuk doet aan de teamgeest op de werkvloer'.

Resultaten in plaats van uren

Meer dan zestig procent van de werknemers wil liever beoordeeld worden op de kwaliteit van zijn of haar werk dan het aantal uren die op het kantoor worden doorgebracht. Een mogelijke reden hiervoor is de steeds minder sterke afbakening van de werkdag. Minder dan twee derde van de werknemers is van mening dat een traditionele werkdag van negen tot vijf voldoende is om al hun taken in te volbrengen.

Nederland

In Nederland zien we steeds vaker dat werknemers technologische keuzes willen beïnvloeden. Ze zien het steeds vaker als een middel om hun doelstellingen te behalen, die op hun beurt de flexibiliteit en productiviteit van de werknemers bevorderen. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Steeds minder werknemers gaan technologie dan ook als bedreiging zien, maar eerder als een hulpmiddel om de balans tussen werk en privé te vinden. Voorlopig houden wij deze trend aan.

Gastexpert
[block] [title]Jordi Baggen[/title] [par]Field Marketing Manager, Dell [par] [url link="http://www.dell.nl"]www.dell.nl[/url] [/par] [/block]
Snellere acceptatie van ‘consumerization of IT' binnen opkomende markten
De relatie tussen werk en technologie speelt een steeds centralere rol en is steeds vaker de drijfveer achter de 'consumerization'-trend.