Software as a Service: stand van zaken in het mkb

Mkb-ers krijgen steeds meer mogelijkheden om hun software en daarmee ook het softwarebeheer uit te besteden aan een dienstverlener op internet. Dat is goed nieuws bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt. En Software as a Service (SaaS) biedt meer voordelen.

Steeds meer zakelijke internet service providers 'hosten' standaardpakketten als Microsoft Exchange en SharePoint, waar je voor slechts enkele tientjes per maand op kunt inloggen via het internet. Vergelijk dat eens met de kosten van een eigen Exchange Server binnen de vier muren van je kantoor (zie kader 'Software huren goedkoper').

Maar ook andere, meer specifieke, softwarepakketten worden op abonnementsbasis aangeboden. Denk aan software voor HRM (personeelsadministratie) of CRM (klantrelatiebeheer). Juist deze gespecialiseerde pakketten zijn volgens Michiel de van der Schueren van het Application Service Providers Forum (http://www.aspforum.nl/) als hosted applicaties de laatste tijd erg in trek.

Overzichtelijk kostenmodel
Het enorme voordeel van zo'n beetje alle 'Software as a Service' (SaaS) voor gebruikers: een overzichtelijk kostenmodel (alleen voor daadwerkelijk gebruik


Software huren goedkoper

Een bedrijf dat zelf een Exchange Server wil kopen en installeren moet rekening houden met de volgende Total Cost of Ownership (TCO) bij 15 gebruikers:
■ Licenties Windows 2003 Server: 599,-
■ Licentie Exchange 2003 Server (incl. 5 CALs): 1049,-
■ 10 Exchange-client licenties (CALs): 798,-
■ Servercomputer: 1500,-
■ Back-upvoorziening: 600,-
■ Installatie: 500,-

De nominale startkosten bedragen 5046,-. Uitgaande van 1 uur onderhoud per maand a 75,- bedraagt de TCO over 3 jaar 7746,-.

Een provider als Interconnect.nl zet daar zijn Hosted Exchange-alternatief tegenover:
■ 15 mailboxen 8,95 per maand
■ Opslagruimte 3 GB 8,95 per maand
De kosten van het drie jaar 'huren' van Exchange (incl. back-up, spamfilter, support) bedragen 5799,60. Een besparing van bijna tweeduizend euro.

Bron: www.interconnect.nl


Nota bene: Provider Utica attendeerde ons op hun eigen kostenvergelijking tussen Exchange 2007 en Hosted Exchange 2007. Deze pdf is hier te downloaden..
betalen), schaalbaar en met inbegrepen servicecontract en automatische updates. Omdat het softwarebeheer is uitbesteed, kan het een goed alternatief zijn voor een lokale systeem-/applicatiebeheerder (die met name voor mkb-bedrijven steeds moeilijker zijn te werven, of vast te houden). De enige voorwaarde voor SaaS is een stabiele internetverbinding.

Desktop as a service
Ook de meest specifieke software van de ondernemer, zijn maatwerksoftware (denk aan een zelfgeschreven declaratiepakket of een abonnementenbestand), kan tegenwoordig worden uitbesteed. Zo leert ons een test van internetdienstverlener Glomos. Bij hen huur je de bekende riedel standaardsoftware van Microsoft, maar je kunt ook je eigen pakket opsturen. Zij zetten die software op een virtuele desktop, een Windows Bureaublad waar je met je Windows-pc direct op kunt inloggen via het Remote Desktop Protocol (RDP). En jij niet alleen, ook collega's in een andere ruimte of een ander filiaal kunnen met de online software werken. Heb je genoeg van je telkens vastlopende 'dikke' Windows-pc, dan kun je ook met een zogeheten thin client op de werkomgeving van Glomos inloggen.

Tussenfase
Volgens insiders in de software-industrie zitten we wat betreft het online zetten van software nog in een tussenfase. Anno 2008 zijn er allerlei 'sexy' web 2.0-applicaties, die uiteenlopende functionaliteiten bieden. Denk aan Google's online Spreadsheets. Of de eerdergenoemde virtuele desktops die een soort Windows-scherm in je browser opbouwen en waar je je eigen software op kunt starten (zoals van Glomos). Maar het ontbreekt bij de genoemde online oplossingen nog aan de nodige 'out of the box' integratie. Je wilt de gegevens van een klant bijvoorbeeld maar n keer invoeren, om vervolgens te kunnen benutten in alle andere applicaties, voor je offertes, je facturen, de boekhouding en misschien ook het programma voor de aansturing van de expeditie. Dat vereist dat alle hosted applicaties met elkaar gekoppeld zijn. Het leggen van online koppelingen staat echter nog in de kinderschoenen.