Sterke groei van cybercrime in Nederland

De groei van cybercrime en high tech-misdaad in Nederland gaat onverminderd hard door. In sommige deelgebieden is zelfs sprake van een groei van honderd procent per jaar, aldus de Dienst Nationale Recherche in een rapport.

Deze groei wordt volgens het rapport mogelijk gemaakt doordat de snelle technologische ontwikkeling van de maatschappij steeds nieuwe aanvalsgebieden schept. Ook zou het veiligheidsbewustzijn in de maatschappij op het gebied van cybercrime vaak nog laag zijn.

Daarnaast staat Nederland dankzij de sterke technologische infrastructuur in de top van herkomstlanden van cyberaanvallen. Hierbij voeren cybercriminelen hun aanvallen uit op internationale schaal, terwijl opsporingsdiensten belemmerd worden door nationale grenzen.

Samenwerking

De Nationale Recherche wil daarom de samenwerking met buitenlandse opsporingsdiensten verder uitgebouwen. Omdat het bewijsmateriaal zeer vluchtig is, is de snelheid waarmee cybercrime wordt aangepakt daarbij van essentieel belang. Bij binnenkomende rechtshulpverzoeken vanuit het buitenland zou daarom binnen het uur actie worden ondernomen.

Volgens het rapport is er de afgelopen jaren wel een inhaalslag gemaakt in de opsporing en aanpak van cybercrime en high tech-misdaad. Zo zouden Nederlandse banken vanaf eind 2008 en heel 2009 bijna geheel gevrijwaard zijn gebleven van phisingaanvallen, terwijl deze in omringende landen onverminderd doorgingen.