'Tekort van ruim 10.000 ict-ers in 2015'

ICT~Office verwacht in het jaar 2015 een tekort van ruim 10.000 hoogopgeleide ict'ers in Nederland. Dit is het resultaat van een verwachte groei voor de komende jaren van deze sector. Ook dit jaar is er een groei van twee procent.

Om dit tekort tegen te kunnen gaan is er op korte termijn een grotere instroom van studenten in ict-opleidingen nodig. Deze studenten kunnen dan de komende jaren de vacatures in gaan vullen. Zoals het er nu voorstaat is dit onhaalbaar. Vorig jaar is de instroom ten opzichte van 2009 gedaald met veertien procent. In de jaren daarvoor was er wel steeds sprake van een stijging van de instroom van hoogopgeleide ict'ers.

Over de verwachting van de totale ict-bestedingen is het onderzoeksbureau gematigd positief. Vanwege de groei van de hele Nederlandse economie en de stijging van de investeringen zullen de bestedingen in de ict naar verwachting met twee procent groeien. Wel denkt ICT~Office dat de dalende overheidsbestedingen hierop een negatieve invloed kunnen hebben. 

Deze cijfers werden vandaag, op de startdag van De Week van ICT, gepresenteerd. ICT~Office deed het onderzoek in samenwerking met Heliview Research. De gehele ICT~Marktmonitor 2011 is op de website van het onderzoeksbureau te bestellen