Telefoon blijft belangrijkste communicatiemiddel

Maar liefst 43 procent van de werkende Nederlanders vindt de telefoon het belangrijkste communicatiemiddel voor het leggen van contact met nieuwe klanten.

Bovendien speelt de telefoon bij het in stand houden van zakelijke relaties voor bijna tweederde van de Nederlanders een cruciale rol. Dit blijkt uit het 'Zakelijke Telefonie Onderzoek' van zakelijke service provider BBeyond dat is uitgevoerd door NetPanel.

Verdienen met telefoon
BBeyond heeft dit onderzoek laten uitvoeren om bedrijven te helpen bij het maken van de juiste keuze voor een telefonievorm, zoals via DSL. De belangrijkste uitkomst is dat op telefonie niet alleen bespaard maar vooral ook verdiend kan worden. 47 procent van de personen die bekend zijn met bellen over DSL noemt kostenbesparing als belangrijkste voordeel van deze telefonievorm. 36 procent noemt als reden dat in het geval van bellen over DSL meerdere diensten bij dezelfde leverancier afgenomen kunnen worden.

Het onderzoek toont aan dat zowel persoonlijk bezoek als telefonisch contact de voorkeur genieten voor het maken van werkelijk contact. "Een veel gehoorde klacht over e-mail is dat nuance en humor verloren gaan en dat blijkt ook uit het 'Zakelijke Telefonie Onderzoek'. Juist in zakelijke relaties en al helemaal in het leggen van eerste contacten is dit cruciaal. Dan grijpen mensen naar de telefoon," licht Mirjam Smets, Communicatie Manager BBeyond, toe.

Persoonlijk
Maar liefst driekwart van de werknemers noemt persoonlijke aandacht als belangrijkste reden om de telefoon te gebruiken in plaats van bijvoorbeeld e-mail. Juist door telefonie voor klantrelaties in te zetten, doen bedrijven effectiever zaken. In overlegsituaties, 52 procent, en voor het maken van afspraken, 44 procent, wordt er getelefoneerd. Ook als haast geboden is, vertrouwelijke informatie gedeeld wordt, duidelijkheid gewenst is of als de ander overtuigd moet worden, is de telefoon het middel dat wordt ingezet.

Reputatie
Het is niet verwonderlijk dat bedrijven naast reputatieschade ook financile schade ondervinden als ze niet telefonisch bereikbaar zijn. Maar liefst 46 procent van de managers geeft aan reputatieschade op te lopen als hun bedrijf een dag niet over de telefoon kan beschikken. Een derde van de managers, 33 procent, geeft aan dat de financile schade in dat geval oploopt tot duizenden euro's.

"De schade die bedrijven verwachten bij het wegvallen van telefonie en het belang dat aan telefonisch contact gehecht wordt voor het onderhouden van klantrelaties toont het economisch en relationeel belang aan van zoiets simpels als bellen," aldus Smets. "Dat organisaties zo'n belang stellen in telefonie is de voornaamste reden dat BBeyond betrouwbaarheid van zijn diensten garandeert. Continuteit is immers cruciaal voor organisaties, zo blijkt ook uit het onderzoek."

Bereikbaarheid
Van alle werkende Nederlanders werkt 23 procent bij een bedrijf dat 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is. Bij het aanvragen van informatie (70 procent) of het maken van een afspraak (67 procent) wordt de telefoon verkozen boven middelen als sms of e-mail. Het sturen van een kaartje is nog steeds favoriet bij verjaardagen. Ook zieke collega's kunnen rekenen op een kaartje (53 procent) of een telefoontje (23 procent).

Het volledige rapport is te downloaden via: www.bbeyond.nl/over/nieuws.