TESTWINNAAR Dragon NaturallySpeaking 9

Gebruikers van de eerste generaties spraakherkenningssoftware kwamen van een koude kermis thuis. Maar de nieuwste incarnatie van het pakket Dragon NaturallySpeaking is een sprong vooruit: het pakket verstaat daadwerkelijk zijn gebruiker.

Na kennis te hebben gemaakt met je stem, biedt het programma ook de mogelijkheid om alvast aan je schrijfstijl te wennen. Hiertoe worden als jij het wilt - alle e-mailberichten en documenten op je computer gescand.

Het programma claimt 'tot 99% nauwkeurig' te zijn. En inderdaad: DNS maakt zeer weinig fouten. Hier en daar wordt een woord foutief gesplitst ('tekst opmaak' in plaats van'tekstopmaak') of wordt het verkeerd herkend ('wel' in plaats van 'hoewel'). Maar de meeste ingesproken zinnen worden keurig uitgeschreven.

Bovendien laten de fouten zich gemakkelijk corrigeren: door het commando 'selecteer' te zeggen, gevolgd door de woorden die je wilt wijzigen, en vervolgens de correcte tekst in te spreken, heb je de fout gecorrigeerd.
DNS is meer dan een dicteerhulp. Je kunt er ook je computer mee besturen. Bijvoorbeeld mondeling een programma opstarten: zeg "Start Internet Explorer" en de browser start op.

Maar het belangrijkste is dat het pakket tekst snel en betrouwbaar kan 'uittikken' en dat doet DNS uitstekend.