Trend Micro: helft pc's in Nederland besmet

De helft van de pc's in Nederland is besmet met ongewenste software. Zogenaamde 'grayware' is daarbij de grootste bron van infecties. Dat beweert anti-virusleverancier Trend Micro.

Grayware is een door Trend Micro verzonnen term om een mix aan te geven van adware, trackware, browserhelpers en browserkapers. Van de genfecteerde pcs in Nederland is elf procent besmet met malware. De meest voorkomende vormen van malware zijn trojans, exploits, virussen en wormen. De overige tien procent is genfecteerd met crimeware, dat wordt gebruikt voor fraude of identiteitsdiefstal.

Ook op mobiel
Volgens Trend Micro neemt wereldwijd het aantal meldingen van genfecteerde mobiele devices sterk toe. In 2004 en de eerste helft van 2005 schommelde het aantal meldingen tussen de 1.000 en 1.500. Vanaf het derde kwartaal van 2005 is een sterke stijging waarneembaar naar meer dan 4.000. In het derde kwartaal van 2006 is het aantal de 5.000 gepasseerd.