Trends in digitale media onder Nederlanders

Vandaag worden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek Trends in digitale media van GfK. Hieruit komen enkele opvallende resultaten naar boven.

Zo is de groep Nederlanders boven de 13 jaar die een tablet bezit net zo groot als de groep desktopbezitters. Beide groepen staan op 61 procent. De groep laptop bezitters is met ruim 10 miljoen (77 procent) wel groter.

Groei en daling

Ten opzichte van december 2013 is het aantal desktopbezitters gedaald van 65 procent naar 61 procent. Het aantal tablet bezitters is ten opzichte van diezelfde periode juist gestegen met 8 procent. Die groei is wel minder dan in 2013, toen het aantal tabletbezitters een groei kende van maar liefst 19 procent.

Smartphones

Ook het aantal smartphonebezitters groeit. 76 procent, bijna 10 miljoen Nederlanders, hebben op dit moment een smartphone. Opvallend is ook dat het aantal 65+-ers in bezit van een smartphone stijgen. Eind 2013 bezat 43 procent van deze groep een smartphone, nu is dit gegroeid naar 56 procent.

Social media

In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan social media. Hoewel het aantal actieve accounts onder Nederlanders gelijk blijft op platformen als Facebook, Twitter en LinkedIn, daalt de hoeveelheid accounts van jongeren tussen de 13 en 17 op Facebook. Eind 2013 had 87 procent van deze groep nog een Facebook-account, dit is nu gedaald naar 81 procent. Instagram kent daarentegen wel een groei door diezelfde groep met een toename van 14 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het onderzoek Trends in digitale media door GfK wordt vandaag gepubliceerd.