Uitgevers openen portaal voor digitale leermiddelen

Drie grote educatieve uitgeverijen lanceren vandaag de dienst EduPoort: www.EduPoort.nl EduPoort is een digitaal loket waarmee Malmberg, ThiemeMeulenhoff en Veen Bosch & Keuning Educatief hun online leermiddelen ontsluiten.

De uitgevers realiseren daarmee naar eigen zeggen een doorbraak in het beschikbaar stellen van lesmateriaal op internet. Het is de bedoeling dat de andere uitgevers zich in het komende schooljaar bij dit open systeem aansluiten. EduPoort is er voor alle leerlingen: in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Centraal loket
Scholen maken steeds vaker gebruik van online leermiddelen. Daarmee voorzien zij in een grote behoefte bij hun leerlingen. Educatieve uitgeverijen willen met EduPoort deze ontwikkeling stimuleren. Door de realisatie van een centraal loket op internet maken zij online lesmateriaal overzichtelijk en de aanschaf ervan eenvoudig.
De leerling logt in met n wachtwoord en heeft vervolgens toegang tot al zijn online educatieve materiaal - het zogenaamde single sign-on. De uitgevers zijn met name hier erg enthousiast over. In het nieuwe schooljaar komt een belangrijk deel van het online aanbod van de educatieve uitgeverijen via de website beschikbaar.