Van consolidatieslag tot public cloud: virtualisatie in vijf stappen

Virtualisatie is een begrip met vele gezichten. In deze uitgave van Connect passeren ze allemaal de revue. Van de allereerste servervirtualisatie tot en met de overstap naar de cloud: virtualisatie in vijf stappen.

Virtualisatie in een notendop

Van oudsher heeft elke server zijn eigen besturingssysteem waarop een beperkt aantal applicaties kan draaien. Virtualisatie maakt een eind aan die beperking door een laag tussen hardware en software toe te voegen. Op een fysieke machine (de server) kunnen verschillende virtuele machines actief zijn, die uiteenlopende besturingssystemen kunnen bedienen. Dat maakt de ICT-infrastructuur veel flexibeler. Virtualisatie bespaart kosten en maakt het mogelijk om sneller te reageren om veranderende omstandigheden.

1 Consolideren

De populariteit van virtuele technologie is voor een groot deel te danken aan de consolidatieslag die veel bedrijven de afgelopen jaren hebben gemaakt. De voordelen mogen inmiddels als bekend worden verondersteld: kostenbesparingen, grotere beheersbaarheid en een hogere beschikbaarheid. Deze eerste stap is al door veel bedrijven gemaakt, maar dat betekent niet dat virtualisatie als afgerond wordt beschouwd. Integendeel, steeds meer bedrijven richten zich op een volgende stap:

2 Desktopvirtualisatie

Het nieuwe werken vraagt om een andere benadering van de infrastructuur: eindgebruikers willen op elke locatie op elk moment bij hun gegevens. Desktopvirtualisatie biedt dan uitkomst. In sommige omgevingen is bring your own device de standaard aan het worden. Gebruikers nemen hun eigen apparatuur mee naar hun werkplek, thuis of op kantoor. Dat is winst voor alle partijen: gebruikers kunnen hun vertrouwde apparatuur bedienen, IT-managers hoeven geen onderhoud te plegen aan uiteenlopende devices.

3 Virtualisatie van applicaties

Na de relatief eenvoudig te realiseren servervirtualisatie verschuift de aandacht geleidelijk naar het virtualiseren van bedrijfskritische applicaties. Technieken uit het recente verleden boden die mogelijkheid al, maar waren lang niet altijd stabiel. Op dat gebied is de afgelopen jaren een enorme verbeteringsslag gemaakt. Met de huidige technologie is het mogelijk om een bedrijfskritische applicatie zonder downtime van de ene naar de andere virtuele server over te zetten. Kort samengevat: alles kan virtueel.

4 Gestroomlijnd beheer

Het is inmiddels zo eenvoudig om een virtuele machine te maken dat er al snel een wildgroei ontstaat en het overzicht zoek raakt. En dat terwijl het van cruciaal belang is om bijvoorbeeld bij calamiteiten te kunnen nagaan waar een specifieke virtuele machine draait. Steeds meer virtualisatiesoftware biedt uitgebreide managementtools voor de complete IT-omgeving, zodat fysieke servers en virtuele servers als één omgeving kunnen worden gemonitord en beheerd.

5 Naar de cloud

Na een geslaagde invoering van virtualisatie lonkt de cloud. Dat hoeft niet direct een public cloud te zijn. Er zijn ook tussenwegen mogelijk, zoals een private cloud of hybride vormen van private en public. Denk aan een combinatie van gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties in het eigen datacenter en clouddiensten als Google Mail of Microsoft Office 365. Een bedrijf zal niet snel in één keer overstappen naar de public cloud, al was het maar omdat daarmee alle investeringen in het eigen serverpark teniet worden gedaan. Dat proces zal dus stapsgewijs verlopen. Maar uiteindelijk ontkomen de meeste IT-managers er niet aan om hun hoofd in de wolken te steken.

Meer info: nl.insight.com/content/connect