Van Dale cd-rom bijgewerkt met officile spelling

De nieuwe officile spelling 2005 gaat op 1 augustus 2006 in. Het Van Dale Groot woordenboek Hedendaags Nederlands op cd-rom (versie 2.1) is daarom ook in de nieuwe spelling uitgebracht, en kent 90.000 trefwoorden.

Hedendaags Nederlands op cd-rom draagt het keurmerk 'Officile spelling van de Nederlandse Taalunie'. Dat betekent dat het een erkende bron is voor het opzoeken van de juiste spelling.

90.000 trefwoorden
Behalve de officile spelling biedt de cd-rom met 90.000 trefwoorden een zo volledig mogelijk overzicht van het moderne Nederlands. De schijf is volgens de uitgever ht naslagwerk voor professionals en studenten die actief gebruik maken van taal.
De elektronische uitgave is gebaseerd op de derde uitgave van het Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands, dat in het voorjaar in de officile spelling 2005 verschenen is. Hedendaags Nederlands op cd-rom beschrijft het Nederlands van de afgelopen 50 jaar.

Vaktaal
De schijf bevat heldere en moderne definities, stijl- en vaktaalmarkering, veel hedendaagse voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en spreekwoorden. Betekenisverwante woorden, zoals synoniemen, staan bij de betreffende betekenis. Uitspraakinformatie wordt in gewone lettertekens gegeven en behalve werkwoordsvervoegingen en meervoudsvormen zijn ook de trappen van vergelijking opgenomen. De cd-rom biedt veel zoekmogelijkheden met onder meer 'jokers', volledige tekst en op woordsoort. Tot slot zijn enkele verbeteringen in de software doorgevoerd, waardoor de bediening van dit programma soepeler zou moeten lopen.

Prijs: 82,50 (ISBN 9066484756) | verkrijgbaar bij: softwarehandel, boekhandel en via het Van Dale Taalweb: www.vandale.nl. Netwerkversies en intranetversies zijn op aanvraag verkrijgbaar via zakelijk(at)vandale.nl.