Veel kinderen willen internetpolitie en les over internet

32 procent van de kinderen in groep 7 en 8 vinden dat er internetpolitie moet komen die ze helpt bij het omgaan met het internet en aan wie ze vragen kunnen stellen. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van expertisecentrum Mediawijzer.net. De resultaten zijn vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek werd gedaan onder 11.000 kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs en 11.000 ouders. Opvallend is dat maar acht procent van de ouders vindt dat internetpolitie nodig is. Wel zijn de ouders en de kinderen het erover eens dat de scholieren beschermd moeten worden tegen ongeschikte plaatjes of filmpjes. 54 van de ondervraagden geeft dit aan. De bescherming zou via een kinderslot of een persoonlijke code moeten gaan, een waarschuwing of een leeftijdsindicatie vinden de meeste ondervraagden minder zinvol.

Foto's

Zoekmachines als Google moeten verantwoordelijk zijn om links naar foto's van kinderen die ze niet op het internet willen te verwijderen, vinden de ondervraagden. Het blijkt dat vrouwelijke scholieren en moeders hier meer waarde aan hechten dan jongens en vaders. Wel moeten ouders volgens de kinderen het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld niet ongevraagd foto's van hun kinderen online te zetten.

School

Cyberpesten is tegenwoordig een onderwerp waar veel belangstelling voor is. Ook voor kinderen blijkt dit een belangrijk onderwerp te zijn: 24 procent van de kinderen geeft aan op school te willen leren hoe ze hier mee om kunnen gaan. Ook willen ze graag ervaringsverhalen van andere kinderen horen en er achter komen hoe zij hiermee om zijn gegaan. Slechts zes procent van de ouders geeft aan deze lessen belangrijk te vinden. Kinderen willen op school ook graag leren hoe ze zelf media maken, zoals een filmpje of een website, hoe ze goede en slechte informatie op het internet uit elkaar kunnen houden, en hoe ze zichzelf kunnen presenteren op het internet.

Onderzoek

De resultaten van het onderzoek zijn vandaag door een kinderpanel gepresenteerd tijdens een persconferentie in de Nieuwspoort in Den Haag. De resultaten werden in ontvangst genomen door Eerste- en Tweede Kamerleden Joris Backer (D66), Sharon Gesthuizen (SP), Norbert Klein (Fractie Klein) en Mohammed Mohandis (PvdA). Het onderzoek maakt deel uit van de vijfde Week van de Mediawijsheid, die vandaag wordt afgesloten .