Veilig elektronisch zakendoen over de grens

Fax je nog veel met zakenpartners? De handtekening en het unieke faxnummer geven enige zekerheid over de identiteit en aflevering van de boodschap. Maar faxen is eigenlijk niet meer van deze tijd. Diginotar biedt beveiligde, zakelijke communicatie via internet, vanaf nu ook internationaal.

"Partijen willen graag online hun diensten regelen, maar de juridische, organisatorische en technische randvoorwaarden moeten dan wel zo zijn ingevuld dat er geen vragen kunnen bestaan over wie, wat, wanneer heeft ondertekend, geaccordeerd of verstuurd," vertelt Tony de Bos, directeur van DigiNotar Nederland. "Deze zekerheid kan door DigiNotar worden geleverd, niet meer alleen in Nederland, maar nu ook op de Europese markt."

Elektronisch paspoort
DigiNotar levert al tien jaar oplossingen voor veilig elektronisch zakendoen, zoals 'identity management' (zeg maar een elektronisch paspoort voor allerhande ict-diensten), elektronische handtekeningen (is de verzender echt wie hij zegt te zijn), betrouwbare documentuitwisseling en elektronische archivering bij het gebruik van Internet voor het zakelijke verkeer.
DigiNotar levert bovendien verschillende soorten identificatiemiddelen, van het eenvoudigste gebruikersnaam/wachtwoord-systeem, via identificatie met de mobiele telefoon of bankkaart tot de zwaarste vorm van elektronische handtekening op smartcards.

De grens over
DigiNotar trekt nu de grens over met haar producten en diensten die het gebruik van Internet meer zekerheid geven. De producten en diensten kunnen met notarile zekerheid geleverd worden aan de overheid, de zakelijke dienstverlening (accountants, advocaten, notarissen) en de industrie.
In Nederland heeft DigiNotar daarbij een vooraanstaande positie als 'Trust'-leverancier verworven. Een Trust-leverancier is een onafhankelijke vertrouwde organisatie die elektronisch verkeer faciliteert. In Nederland wordt dit gewaarborgd door een notaris.
Zo geven certificaten van DigiNotar de betrouwbaarheid aan de automatisch aangeleverde belastingaangiften, inschrijvingen bij het Kadaster en berichten voor het Ministerie van Justitie. Ook worden via het DigiNotar Trustportaal DocProof vertrouwelijke documenten uitgewisseld tussen dienstverleners en hun klanten. Bij de landelijk toepassing TenderNed zorgen de Trustservices van DigiNotar voor de betrouwbaarheid van het elektronisch inschrijven op bouwprojecten en andere Europese aanbestedingstrajecten.