Vijf tips voor beheerbare IT-apparatuur in kleine ruimtes

In het MKB komt het nog steeds vaak voor dat een server wordt geplaatst in een kast waar ook de schoonmaakmiddelen zijn opgeslagen. Het levert vaak een gevaarlijke situatie op. Niet zozeer voor medewerkers, maar voor de business. IT-apparatuur is immers net zo belangrijk voor het MKB als voor grote organisaties. Dus moet de apparatuur net zo beschermd worden als de IT-infrastructuur in een datacenter. Daarom hierbij een checklist om te bekijken of jouw situatie verbetering behoeft.

Stroom

Vrijwel alle kleine serverruimtes moeten zijn voorzien van een noodstroomvoorziening, ofwel een uninterruptible power supply (UPS). Reden hiervoor is dat apparatuur te maken krijgt met een wisselspanning door het elektriciteitsnet. De meest schadelijke situatie ontstaat als de stroom in zijn geheel uitvalt. De praktijk wijst uit dat nog steeds veel bedrijven te kampen hebben met gegevensverlies of -beschadiging. Een UPS voorkomt deze schade. Het zorgt ervoor dat medewerkers bij stroomuitval gewoon door kunnen werken voor een bepaalde periode. Zij hebben dus ook voldoende tijd om gegevens op te slaan en – indien nodig – de apparatuur op de juiste manier af te sluiten. Let wel: niet alle noodstroomvoorzieningen kunnen zomaar via een stopcontact worden aangesloten. Zodra een onderneming een UPS van een capaciteit van meer dan 3.000 VA inzet, hebben zij een speciale stekker nodig of kan het rechtstreeks worden verbonden met het elektrische paneel door een installateur.

Daarnaast is een Power Distribution Unit (PDU) onontbeerlijk. Een PDU vermindert de vereiste bedradingsafstand. Hiermee kunnen meerdere apparaten van stroom worden voorzien vanuit een enkele bron. En mocht je een UPS en PDU aanschaffen, kies dan voor modellen die op afstand te beheren zijn. Op deze manier ontvangt je automatisch waarschuwingen op het moment dat er het een en ander misgaat. Je kunt dan individuele stopcontacten aan- of uitzetten, bijvoorbeeld om een gecrashte server te herstarten.

Koeling

Voor wat betreft de koeling bestaan er meerdere opties. De keuze is vooral afhankelijk van de IT-apparatuur en de locatie hiervan. In sommige gevallen volstaat reguliere airconditioning, in andere gevallen weer speciale koeling. Er is een makkelijke tip voor deze keuze. Is de systeembelasting lager dan 400 Watt? Gebruik dan geleiding. Hierbij wordt de warmte afgevoerd door openingen in de behuizing van het apparaat en opgenomen in de ruimte zelf. Bij een IT-workload tussen de 400 en 700 Watt raad ik passieve ventilatie aan, waarbij koellucht op natuurlijke wijze door roosters de ruimte in- en uitstroomt. Bij een IT-load tussen de 700 en 2.000 Watt gebruikt je het beste een ventilator voor het verwijderen van warmte uit de ruimte. Wanneer de belasting groter is dan 2.000 Watt is gespecialiseerde koeling noodzakelijk.

Fysieke beveiliging en monitoring

De grootste bedreiging voor de IT-infrastructuur zijn menselijke fouten. Denk hierbij aan het verkeerd labellen van apparatuur, het knoeien met koffie. Hoe voorkomt je deze fouten, zodat er geen IT-storingen ontstaan? Sluit de serverkast of rack, zodat alleen geauthoriseerd personeel toegang heeft tot de IT-apparatuur. Zet beveiligingscamera’s in en gebruik sensoren voor het opsporen van rook en het monitoren van de temperatuur, de luchtvochtigheid en beweging.

Racks

Om het risico op operationele problemen zo laag mogelijk te houden, is het aan te bevelen om racks te plaatsen. Racks zijn een behuizing voor de IT-apparatuur. MKB-organisaties vinden het vaak lastig om de extra kosten van een rack te verantwoorden. Maar eigenlijk behoort het tot de standaarduitrusting van IT-apparatuur. Dankzij racks is de apparatuur altijd bereikbaar en extra beveiligd. Daarnaast bieden racks de kans om stroom beter te verdelen, waardoor de kans op storingen kleiner is. Tevens kunnen kabels dankzij de racks netjes worden weggewerkt en maakt het een effectievere koeling mogelijk. Er zijn ook gesloten racks, wat ideaal is voor open kantoorruimtes en serverruimtes. De apparatuur staat dan niet alleen veilig opgeborgen, maar maakt in een gesloten kast ook nog eens minder geluid. Voor het MKB is deze investering dus wel de moeite waard.

Softwaremanagementsystemen

Tegenwoordig is software beschikbaar voor het beheren van kleine serverruimtes van verre afstand. De tools maken veel mogelijk. Zo kunnen de systemen voorkomen dat een server down gaat als er een stroomstoring is geweest. Of een rapportage maken van het energieverbruik. Of een risico-assessment uitvoeren. Bovendien helpen ze bij het configureren van de IT-omgeving en kun je bepalen welke producten het beste bij de situatie passen.

Wil je als organisatie optimaal presteren en niet geïrriteerd raken door operationele problemen of apparatuur die in de weg staat, neem dan deze tips ter harte. Ze nemen een hoop zorgen uit handen en zorgen er tegelijkertijd voor dat jij je kunt richten op daar waar de organisatie goed in is: namelijk ondernemen. Bovendien verdient de investering in dergelijk beheermateriaal zich snel terug doordat je als organisatie efficiënter en duurzamer te werk gaat.

Paul Bron
[block]Paul Bron is VP IT business bij [url link="http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/nl/"]Schneider Electric[/url].[/block]