Virus van pc naar pda

Een groep van veiligheidsonderzoekers heeft het eerste virus ontdekt dat naar een mobiel apparaat kan springen nadat het virus de pc heeft genfecteerd.
Als het virus wordt geopend checkt deze op welke machine hij draait. Als het een Windowspc betreft, zal het virus overspringen naar een mobiel apparaat dat gebruikt maakt van Microsofts Active Sync. Als het virus op een draagbaar apparaat wordt geactiveerd zal deze de bestanden in de My Documents' folder verwijderen. Vervolgens plant het virus zichzelf in de opstartmap.